Ophokplicht blijft van kracht

De ophokplicht duur nu al 5 maanden en de dreiging uit de natuur lijkt nog maar zeer matig af te nemen. De deskundigengroep dierziekten o.l.v. Professor Arjan Stegeman  is 7 april bijeen geweest en tot de conclusie gekomen dat het insleeprisico voor Nederlandse pluimveebedrijven nog steeds verhoogd is. Op basis hiervan heeft demissionair Staatssecretaris Van Dam besloten de ophokplicht in stand te houden. De NVP is van mening dat we deze risicobeoordeling moeten accepteren en kunnen slechts begrip opbrengen voor de ANEVEI in hun oproep om de ophokplicht op te heffen. Bij een eventuele uitbraak zou dat alle pluimveesectoren enorm schaden en die verantwoordelijkheid wil de NVP niet op zich nemen. We doen een oproep aan alle pluimveehouders om hun biosecurity op orde te houden.

(Bericht van NVP)

Terug naar overzicht